Chè Tân Cương Thái Nguyên

Chè Shan Tuyết Cổ Thụ

Bột Trà Xanh Thái Nguyên

Hộp Trà Biếu - Trà Biếu Tết